Sözleşmeli sendika temsilcimiz adına hukuk zaferimiz

Sendikamızın Tokat’ın Erbaa İlçe temsilcisinin hukuka aykırı bir şekilde Kaymakamlık tarafından yapılan geçici görevlendirmesinin iptali için sendikamız tarafından açılan iki dava sonucu ilçe temsilcimiz asli görev yerine iade edilmiştir.

Söz konusu geçici görevlendirmelerde herhangi bir yolluk ödenmemesi nedeniyle sendikamız tarafından Tokat İdare Mahkemesine açılan dava lehimize sonuçlanmıştır.

Mahkeme tarafından, Harcırah Kanunu gereğince yapılan her iki görevlendirme süresince yolluk ödenmesine karar verilmiştir.

Haksen, bir kez daha hak ve emeğe sahip çıkmıştır.

MAHKEME KARARI AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

Paylaşım