Haksızlığa karşı, çaresiz değilsiniz !

HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINIZI DÜŞÜNÜYORSANIZ,  ÇARESİZ DEĞİLSİNİZ.

KAMUDA HAKSIZLARI İZLEMEK VE MÜCADELE İÇİN HİMER HİZMETİNİZDE

İdari işlem ve eylemler nedeniyle çalışanların hak kayıplarını engellemek, hak arama yollarını öğrenmek ve haksızlıkla mücadele için çaresiz değilsiniz.  Çalışanların en önemli sorunlarından biri de haksız bir işlem veya eylemle karşılaştığında hangi haklara sahip olduğunu bilmemesi veya kulaktan dolma bilgilerle yanlış yolları izleyerek hak kayıpları yaşamasıdır.  Hak aramanın ve haksızlıkla mücadelenin yolu yasal hakları bilmekten geçmektedir. 

Kamu çalışanlarının hak ihlaline uğradığı konuların başında;

Engelli hakları,

Disiplin cezaları,

Geçici görevlendirmeler,

Nakil ve tayinler,

Görev tanımı dışındaki işlerde çalıştırılma,

Yasal izinlerin kullanımı,

Görevde yükselme,

Psikolojik baskı ve taciz,

Ayrımcılık,

Konuları gelmektedir.

Bunlar ve benzeri konulara ilişkin hak ihlaline uğradığını düşünen çalışanlar, yasal olarak izlemesi gereken yolu ve başvuru mekanizmalarını bilmemesi nedeniyle hakkını arayamamaktadır. 

Yasal başvuru haklarını kullanan çalışanların ise bir sonuç alamaması halinde yargı yoluna başvuru usullerini bilmemesi nedeniyle de maddi ve manevi hak kaybına uğramaktadır.

Sendika üyesi olsun veya olmasın pek çok kamu çalışanı çeşitli iletişim kanallarıyla sendikamıza ulaşarak, yaşadığı hak ihlali konusunda bilgi ve yardım talebinde bulunmaktadır.

Kamu makamlarından bağımsız tamamen sivil bir uygulama olan Kamuda Haksızlıkları İzleme Merkezi, tüm kamu çalışanlarının doğru bilgiyi zaman kaybı olmadan en hızlı biçimde ulaşması için amaçlanmıştır.

Tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde, resmi uygulamaların dışında hizmete sunulan ve ücretsiz olan ilk ve tek uygulamadır.

Paylaşım