HİMER – Haksızlık İzleme Merkezi Nedir?

Kamu personel mevzuatına aykırı idari işlem ve uygulamalar, yasal hakkın kısıtlanması veya yerine getirilmemesi, disiplin mevzuatına aykırı olarak yapılan idari işlemler, nakil, tayin ve görevde yükselme konularında yaşanan mağduriyetler vb konularla ilgili bireysel hak ihlallerinin yanı sıra çalışma hayatına ilişkin belirli bir konuda çalışanların bilgi edinmek amacıyla başvuru yapabileceği bir uygulamadır.

Paylaşım